4 Ekim Hayvanları Koruma Günü

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü

Hayvan hakları, hayvanların doğuştan hakları olan şekilde muamele görmesini sağlamak amacıyla belirlenmiş haklardır. Hayvan Hakları Beyannamesi 15 Ekim 1978 tarihinde Paris’teki Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Merkezi’nde düzenlenen bir törenle ilan edilmiştir. Ayrıca bu metin 1989 yılında Hayvan Hakları Birliği tarafından tekrar düzenlenerek 1990’da UNESCO’ya sunulmuş ve aynı yıl halka açıklanmıştır. Bu bildirgenin maddeleri aşağıdaki gibidir:

 1. Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler.
 2. Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir. Bir hayvan türü olan insan , öbür hayvanları yok edemez. Bu hakkı çiğneyerek onları sömüremez. Bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla görevlidir. Bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma, ve korunma hakları vardır.
 3. Hiçbir hayvana kötü davranılamaz, acımasız ve zalimce eylem yapılamaz. Bir hayvanın öldürülmesi zorunlu olursa, bu bir anda, acı çektirmeden ve korkutmadan yapılmalıdır.
 4. Yabani türden olan bütün hayvanlar, kendi özel doğal çevrelerinde karada, havada ve suda yaşama ve üretme hakkına sahiptir. Eğitim amaçlı olsa bile özgürlükten yoksun kılmanın her çeşidi bu hakka aykırıdır.
 5. Geleneksel olarak insanların çevresinde yaşayan bir türden olan bütün hayvanlar uyumlu bir biçimde türüne özgü yaşam koşulları ve özgürlük içinde yaşama ve üreme hakkına sahiptir.
 6. İnsanların yanlarına aldıkları bütün hayvanlar doğal ömür uzunluklarına uygun sürece yaşama hakkına sahiptir. Bir hayvanı terk etmek acımasız ve aşağılık bir davranıştır.
 7. Bütün çalışan hayvanlar iş süresi ve yoğunluğunun sınırlandırılması ve güçlerini artırıcı bir beslenme ve dinlenme hakkına sahiptir.
 8. Hayvanlara fiziki ya da psikolojik bir acı çektiren deneyler yapmak hayvan haklarına aykırıdır. Tıbbi, bilimsel, ticari ve başkaca biçimlerdeki her türlü deneyler için de durum böyledir.
 9. Hayvan beslenmek için yetiştirilmişse de bakılmalı, barındırılmalı, taşınmalı, ölümü de acı çektirmeden ve korkutmadan olmalıdır.
 10. Hayvanlardan insanların eğlencesi olsun diye yararlanılamaz, hayvanların seyrettirilmesi ve hayvanlardan yararlanılan gösteriler hayvan onuruna aykırıdır.
 11. Zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi yaşama karşı suçtur.
 12. Çok sayıda yabani hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış bir soykırım, yani bir suçtur.
 13. Hayvan ölümüne de saygı göstermek gerekir. Hayvanın öldürüldüğü şiddet sahneleri sinema ve televizyonda yasaklanmalıdır.
 14. Hayvanları koruma ve savunma kuralları, hükümet düzeyinde temsil olunmalıdır.Hayvan hakları da insan hakları gibi yasayla korunmalıdır.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ‘nde bize düşen görevler

 • Hayvanları korumaya ve onlara sahip çıkmaya ilk olarak sokak hayvanlarından başlanabilir. Her birey kendi sokağındaki hayvanların barınma, beslenme ve su gereksinimlerine katkıda bulunsa birçok hayvan için sokaklar daha yaşanası olacaktır.
 • Yolcu360 olarak sunduğumuz hizmetten yola çıkarak tüm sürücüleri yollarda karşılarına çıkacak hayvanlara karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Şehir içi hız kuralları sadece insan canı ve malı için değildir. Şehirleri küçük dostlarımızla paylaşıyoruz ve ıssız bir sokaktan geçerken hızımızı arttırmadan önce bir yerlerden bir kedi ya da köpek çıkabileceğini unutmamalıyız. Onlara zarar vermemek için duyarlı sürücüler olmalıyız. Yolları onlar için de güvenli alanlar haline getirmeliyiz.
 • Eğer bakımını üstlendiğiniz bir minik dostunuz varsa onların yiyeceklerini, içeceklerini düzenli bir şekilde vermeyi, aşılarını zamanında yaptırmayı ihmal etmemeliyiz
 • Zor durumda kalmış olan hayvanlara elimizden geldiğince cerrahi müdahale konusunda veterinere götürerek destek olmalıyız.
 • Hayvanlara eziyet suçu işleyenleri uyarmalı ve şikayet etmeliyiz.
 • Kuş, karınca, arı gibi hayvanların yuvalarını bozmamalıyız. Her cana karşı saygı ve sevgi duymalıyız.
Whatsapp Telefon