Mersin'de Gezilecek Yerler

Mersin'de Gezilecek Yerler

Akdeniz'in Harika Şehri Mersin 

Akdeniz bölgesinin illerinden olan Mersin’in eski adı İçel'dir. 4 tanesi merkez kabul edilen 13 tane ilçesi vardır. Merkez kabul edilen ilçeleri Akdeniz, Mezitli, Yenişehir, Toroslar; diğer ilçeleri ise Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Silifke, Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar ve Mut’tur. Türkiye’nin güneyinde bulunan liman kentlerinden biridir. Mersin Limanı Türkiye’nin en büyük limanlarından biridir. Mersin Turizm, Sanayi ve Denizcilik açısından gelişmiş bir şehirdir. 2020 yılı itibarı ile 1.868.757 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık 11. şehridir.

Yüzölçümü: 16,010 km² (6.180 mil²), Rakım: 5 m (16 ft), Zaman dilimi:UTC+03.00 (TRS), Alan kodu: (+90) 324, Plaka kodu: 33'dür.

Mersin’in kuzeyinde bulunan Yumuktepe höyüğü olarak bilinen yerde yapılan kazılar sonucu ,en eskisi MÖ 6300’lere, en yenisi Selçuklu dönemine ait katmanlar çıkartılmıştır. Çıkarılan bu eserlerden bazıları Adana Arkeoloji Müzesinde bazıları da Mersin Arkeoloji Müzesinde sergide gösteriliyor.

Şehrin ismi Helenistik dönemde Zephyrion’du. Bugün yine şehrin sınırları içinde kalmaya devam eden Mezgitli isimli ilçenin adı da Soli’ydi. Ama kent Arap akınları döneminde boşaltılmıştır. Mersin 19. Yüzyılın ortalarında tarih sahnesine adım atmıştır. Mersin, o dönemlerde henüz bir köydü. Ve konar göçer bir Türkmen aşiretine ev sahipliği yapan Mersin, ismini de bu aşiretten almıştır.

Kapadokya bölgesinden göç eden Rum halkı şehrin nüfusuna büyük ölçüde hakim olmuştur. Hatta 1850 yılında şehirde 1600 Müslüman, 5250 Ortodoks Hristiyan yaşıyordu. Amerikan iç savaşları sırasında Dünyada meydana gelen pamuk kıtlığını gidermek için Çukurova’da geliştirilen pamuk üretimi ve 1866 yılında demir yolu ağına bağlanması ile şehrin kaderi değişmiştir. Mersin, bu dönemde kısa sürede, bir ticaret merkezi hâline gelmiştir. Mersin’in günümüzdeki durumuna gelmesi hususunda, şu anda sayıları azınlıkta olsa da Hristiyan Levantenlerin rolü küçümsenmeyecek derecede büyüktür.

Tarihçesi 

soloi liman kenti

Mersin’in tarihteki en eski ismi Kizzuvatna’dır. Bu isim Hitit devrinde Kue, Klasik devirde ise Kilikya olarak değiştirilmiş. Arkeologların burada yaptığı kazı ve araştırmalar sonucu, Cilalı taş devri ve Bakır çağına ait kalıntılara rastlanmıştır.

Mersin’in tarihteki öneminin kanıtı olarak, Gözlükule Höyüğü ve Yumuktepe’de yapılan kazı ve araştırmalar gösterilebilir. Şöyle ki; Gözlükule kazı çalışmalarında çıkan katmanlar, İslam uygarlıklarından Yeni Taş Çağı’na kadar 33 katmandır. İlk katmanlarda çıkan toprak sıvalı mekan zeminleri, daha üst katmanlarda çıkan çanak, çömlek ve çeşitli tarımsal aletler, toplumun zamanla gelişimini ortaya çıkarmıştır. Hurri, Luvi, Arzava, Kizzuvatna gibi MÖ 6. Yüzyıla kadar olan krallıkların tarihleri ile bu bölgeye daha sonra hakim olan Hitit, Asur, ve Babil krallıkların tarihleri iç içedir.

Kazı çalışmaları sonucu 3. Katmanda bulunan Alacahöyük tipindeki hançer ve Hitit yapı kalıntıları, orada Hititlerin ikamet etmiş olduğunun ispatıdır. Bölge, Asur kralı 3. Selomossa’nın eline geçmeden önce Hititlerin egemenliğindeydi. Ardından Mersin, MÖ 334 yılında Makedonların, MÖ 527’de Yunanların, MÖ 528 yılında Perslerin eline geçmiştir.

Antik kaynaklara bakıldığında şehrin kendi adını verdiği Zephyrion isimli para bastırıldığı görülmüş ve ticaret yapan bir şehir olduğu anlaşılmıştır. Sonra da o zamanlarda Klikya ismiyle anılan Mersin, Roma eyaletinin bir parçası oldu. Ardından ismi, o zamanın imparatoru olan Handrianus’un adını alarak, Handrianopolis oldu. Romalı devlet adamı ve ünlü felsefeci Marcus Tullius Cicero (620/621 MÖ), yörenin valisi olarak görevlendirildi.

Pamuk üretiminde önemli aşama kaydeden Mersin, Amerikan İç Savaşı sırasında, bölgenin temin etmek istediği pamuk ihtiyacını karşılamak için ürettiği pamuklar ile önemli anlamda ticaret yapmıştır. Demir yolu ile getirip, deniz yoluyla ihraç ettiği pamuk ticareti sayesinde Mersin, 1866 yılında genişletilerek önemli bir ticaret merkezi hâline geldi. 1918 yılında, Fransız ve İngiliz askerleri tarafından işgal edilen Mersin, 1920 yılında Mustafa Kemal Atatürk ve ordusu tarafından kurtarılmıştır.

1924 yılında il yapılan Mersin, 20 Mayıs 1933 yılında, İçel iline katıldı. Şehirde inanç açısından önem arz eden turistik mekanlar da mevcut. Bunlardan 1.si Vatikan’ın hac yeri ilan ettiği, İsa peygamberin havarisi olan Pavlus’un evi ve kuyusu. İkincisi Müslümanlar ve Hristiyanlar tarafından önem arz eden Azize Aya Tekla’dır. Ayrıca dinî açıdan önemli olan Ashab-ı Kehf Mağarası da Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunmaktadır. 

Tarihi ve Turistik Açıdan Önemli Olan Yerler

mersin gezi rehberi

Kravga Köprüsü, Silifke-Uzuncaburç, Yumuktepe, Karaduvar, , Kanlıdivane (Neapolis), Anamuryum Harabeleri, (Soli), Tarsus Aziz Pavlus Kilisesi, Ayaş, Çamlıyayla Namrun Kalesi (Lampron) ve Sinap Kalesi, Viranşehir, Alahan (Alacahan) Manastırı, Narlıkuyu, Zeus (Jupiter) tapınağı, Cennet Cehennem mağaralar, Kızkalesi Çukurpınar mağarası, Korikos Kalesi, Alahan Manastırı (Mut), Mamure Kalesi, Aslanköy Kaya Mezarları, Adam Kayalar, Tarsus-Ulu Cami, Tarsus-Eski Cami, Büyükeceli Kaya mezarları.

Yılanların padişahı olan Şahmeran’ın da bu bölgede yaşadığı anlatılır. Rivayete göre; Şahmeran Mersin’in o zaman ki kralının kızına âşık olur. Bir cadı prensesin hamama geleceğini ve eğer görmek isterse onu hamamın bir odasına gizlice alabileceğini söyler. Şahmeran bu durumdan şüphelense bile aşkına yenik düşüp cadının dediğini yapar. Hamama gidince orada yakalanıp, katledilir. İlçenin hala bulunan eski hamamının göbek taşında bulunan kızıllığın Şahmeran’ın kanından kaynaklandığına inanılır.

Tabiplerin piri olan Lokman Hekim'in de Tarsus’ta yaşadığı zikredilen rivayetler arasında.

Cumhuriyet Dönemi 

Türkiye’nin en büyük limanları arsında yer alan Mersin Limanının, GAP, Ataş rafinesi ve Histerland’a ev sahipliği yapması büyük önem arz ediyor. Limanda bulunan 27 iskelenin 8 tanesi raylı sistemle birbirine bağlanmıştır.

Ticari Durumu

Türkiye’nin 19 serbest bölgesinden 1. Sırada yer alan Mersin serbest bölgesi, 836.000 metrekarelik bir alan üzerine kurulmuştur. Tekstil firmaları başta olmak üzere 432 firmaya daha ev sahipliği yapıyor. Devlet Opera ve Balesi’nin bulunduğu 3. Kent olan Mersin, Türkiye’nin en yüksek 3. Gökdelenine de ev sahipliği yapıyor.

2 Eylül 1993 yılında çıkarılan 504 sayılı kararname ile büyükşehir unvanı kazandı. Eski adı İçel olan Mersin, şimdiki adını 2002 haziran ayında almıştır. 5216 sayılı kanun ile, 2004 yılında Mersin Büyükşehir Belediyesinin sınırları yarıçapı 30 kilometre genişletildi. 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı kanunla, 2014 yılında, belediye sınırları, il mülki sınırları oldu.

Yüz Ölçümü 

Yüz ölçümünün %87’si dağlık olan Mersin’in en yüksek tepesi, 3524 metre yüksekliğe sahip olan Medetsiz Tepesi’dir. Sertavul ve Gülek Boğazları da önemli geçişleridir.

Doğudan Batıya Akarsular

Göksu, Deliçay, Efrenk Çayı (Muftü Çayı), Karacaoğlan Çayı, Alata Çayı, Mezitli Çayı, Berdan Irmağı, Limonlu Çayı (Lamas Çayı), ve Dragon Çayıdır.

En büyük ova, Tarsus (berdan) ovasıdır. Şehrin batı kesiminde, en büyükleri Silifke ve Anamur olmak üzere küçük kıyı ovaları bulunur.

İklim

Mersin’de, yaz ayları sıcak ve aşırı nemli, ortalama (28 °C nemlilik ise %88 ler civarında kış ayları ise 16 °C) oldukça ılık ve yağışlıdır (yıllık yağış ortalaması 1096 mm). Mersin’de ekstrem (çok yüksek ya da çok düşük sıcaklık) sıcaklıklara. Çok fazla rastlanmaz. Türkiye ve Avrupa’nın en sıcak kesimi olan bu bölgenin, genel sıcaklık ortalaması 22°C’dir. En fazla yağışı Aralık ve Ocak aylarında alan Mersin, yaz aylarında hava, nem yoğunluğundan dolayı aşırı bunaltıcı olabilir.

Nüfus Değerleri 

Mersin şehir nüfusu:1.868.757 (2020 sonu). Yüzölçümü 16.010 km2’dir. İlde km2’ye 117 kişi düşmektedir. En kalabalık ilçe, 1934 nüfus ile Yenişehir'dir. Şehirde 13 ilçe ve 805 mahalle vardır.

Ekonomi

Mersin Limanı, Türkiye’nin dünya çapında ticarete giriştiği ilk unsurdur. Bu liman, Mersin ekonomisi içinde çok büyük önem arz eder. Birçok fabrika ve firma ithalat ve ihracatını bu liman üzerinden yapar. 433 şirkete ev sahipliği yapan ve işleticisi MESBAŞ olan, Mersin Serbest Bölgesi burada kurulmuştur. Bu alanda 150 civarında firma faaliyet gösteriyor.

2009 yılında Avrupa’nın en iyi avm’si seçilen Forum Alışveriş Merkezi, Marinavista, Beymen Mall, PalmCity ve Sayapark AVM, Soli Center, Mersin Marina AVM, Tarsu Avm vb. Daha birçok alışveriş merkezi Mersin’de yatırım yapmayı tercih etmiştir.

Kadın nüfusunun %69’u, erkek nüfusunun %80’i çalışıyor. İşsiz nüfus ise %7’dir.

 Turizm 

zeus tapınağı

Mersin Türkiye’nin en önemli turizm merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen bir kentimizdir. Yat turizmini geliştirmek amacıyla 500 yatın bağlanıp, 300 yatında karaya alınacağı kapasitede olan Mersin Ana Yat Limanını tamamlayıp ihaleye çıkarmıştır. Coğrafi açıdan da lojistik merkezi olan Mersin; liman, demiryolu yanında karayolunda da taşımacılık konusunda önemli bir konumdadır. Mersin Lojistik Merkezini kurmak için, Nakliyeciler derneği ve Mersin valiliği çalışmalara devam ediyorlar.

Tarım

2004 yılında alınan verilere göre Mersin’in %55’i orman ve fidanlık, %35’i işlenen arazi, %4’ü çayır ve mera, geriye kalan alan ise yerleşim alanı yada tarıma elverişsiz arazilerdir.

Anamur muzu diye dünyada adını duyurmuş muzlar Mersin’de üretiliyor. Mersin’in merkezinde kayısı, kiraz, şeftali, ceviz ve sebze yaygın olarak üretiliyor. Son dönemde tropikal meyve ve sebze üretimi de başlamıştır.

Batı Mersin’de, özellikle Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Silifke ve Erdemli ilçelerinde muz, turunçgiller, papaya, pepino, ananas, çilek, salatalık ve domates yaygın olarak yetiştirilir.

 Kültür 

Şehirde kültürel çalışmalar çok yoğun ve halkın kültür düzeyi de oldukça yüksektir. Okuma yazma bilen kişilerin sayısı oldukça fazladır. Aynı zamanda Türkiye’nin Devlet Opera ve Balesi’nin açıldığı az sayıdaki şehirlerinden biridir. Bu gösteriler, Mersin Kültür Merkezinde sergilenmeye devam ediyor.

Festival of International Mersin Music yani Mersin Uluslararası Müzik Festivali her yıl şehirde düzenlenen programlar arasında.

2007 yılından bu yana, Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının destek verdiği “Mersin Kenti Edebiyat Ödülü” veriliyor. Şimdiye kadar bu ödüle layık görülenler sırayla şöyle; Nezihe Meriç (2007), Tahsin Yücel (2008), Latife Tekin (2009), Osman Şahin (2010), Leyla Erbil (2011), Ahmet Oktay (2012)

Mersin’de, Mersin Türk Sanat Müziği Festivali ve Mersin Uluslararası Nevit Kodallı Çoksesli Korolar Festivali de düzenli olarak düzenlenen aktiviteler arsında.

Mersin Olba Fotoğraf Derneği (MOF), Mersin Fotoğraf Derneği (MFD), Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, İçel Sanat Kulübü, Mersin Polifonik Korolar Derneği, Mersin Sinema Derneği (Mersinema) gibi önemli kültür ve sanat kurumları mevcuttur. Büyükşehir’in yanında ilçelerde de halka ücretsiz tiyatro gösterileri sunuluyor. Bu hizmeti sağlayan ilçeler arasında Akdeniz ve Yenişehir ilçeleri var.

Mersin Sahili

tasucu-mersin

Türkiye’nin en önemli sahil kenti olan Mersin’in sahil şeridi 321 kilometredir. Bu şeridini yaklaşık 108 kilometresi doğal kumsaldır. Mersin, önemli turistik mekanları sayesinde son dönemlerde adından çokça bahsettirmiştir. Bunlardan bazıları; Alahan Manastırı, Cennet ve Cehennem Obrukları, Kızkalesi, Ayaş, Yumuktepe, Soli-pompeipolis, Eshab-ı Kehf Mağarası, Anemurium tarihi kalıntıları, Kleopatra Kapısıdır.

Anamur, Kızkalesi, Susanoğlu ve Ayaş plajları da, önemli plajlar arasındadır.

Tisan, Taşucu, Narlıkuyu ve Dana Adası da genellikle Türkiye’den gelen turistlerin ilgi gösterdiği yerler arasında yer alıyor.

Gözne, Ayvagediği, Soğucak, Fındıkpınarı,Çamlıyayla, Namrun ve Sorgun Yaylaları ise yayla turizminde dikkat çekiyor.

Tarsus ilçesindeki Aziz Pavlus kuyusu ve evi ile Mut ilçesinde bulunan Alahan Manastırı 2008 yılında UNESCO Dünya Miras Alanları kapsamındaki yerler listesine girmiştir.

 Turistik Mekanlar

ashabi-kehf-magarasi

Eshab-ı Kehf Mağarası, Cennet ve Cehennem Obrukları, Kleopatra kapısı, Aynalıgöl Mağarası, Gümüşkum, Çamdüzü, Erdemli Çamlığı, Narlıkuyu Mağarası, Çamlıyayla Cehennem deresi ve papazın bahçesi, Pompeiopolis, Pullu, Karaekşi, Karabucak ve Bahçeyeri Orman İçi Dinlenme Yerleri, Susanoğlu, Kapızlı, Gözne, Çamlıyayla(Namrun) ve Sorgun Yaylaları, Tarsos, Neopolis, Krykos, Kilindria, Selevkeia ve Anemurion İlkçağ Kent Kalıntıları, Anamur, Meydancık, Kız Kalesi, Silifke Kalesi, Soli, Alahan Manastırı, Fındık Pınarı, Haghia Thekla Bazilikası, Uzuncaburç, Akkale, Gözlükule Yerleşmeleri, Lal Ağa Camisi, Erdemli, Tarsus Camii, Silifke, Tarsus, Narlıkuyu Mozaik Müzeleri ve Uray Caddesi turistik yerler arasında yer alır.

cennet-cehennem-magarasi

Mersin’e Gittiğiniz Zaman Görmeniz Gereken Yerler

Kleopatra Kapısı

Tarsus konumunda bulunan Kleopatra Kapısı adını, Ünlü Mısır kraliçesinden almıştır. Kleopatra’nın Romalı sevgilisi Antonius’u burada karşılamış ve buradan şehre almıştır. Bu olay üzerine ismi Kleopatra kapısı olmuştur.

18. Yüzyılın sonuna kadar burada 3 kapı varmış. Ama Mısırlı İbrahim Paşa hepsini yıktırmış sadece bu kapıyı bırakmıştır.

Kız Kalesi

kız kalesi

Kendisiyle aynı ismi taşıyan mahallenin sahil tarafında bulunan bir adacığın üzerine inşa edilmiştir. Diğer bir adı da Deniz Kalesidir. Kalede bulunan kitabede yer alan bilgilere göre, 1119 yılında 1.Leon tarafından yaptırılmıştır. Korykos Antik Kentinin içinde bulunan kaleyi, korsanlar bir dönem barınak olarak kullanmış.

Arkeologların yaptığı kazı çalışmaları sonucu, kalenin ortasında bir yapı kompleksi ve bu kompleksin içinde bir şapel bulunmuştur. Sonradan bulunan bu şapelin kalenin avlusunda buluna şapelden daha eski olduğu anlaşılmıştır.

Efsaneye göre; Falcı bir cadı, şehrin kralına biricik kızının yılan tarafından sokularak öleceğini söyler. Bunun üzerine kral kızını korumak amacı ile bu kaleyi inşa ettirir. Aradan yıllar geçer. Bir gün kral kızına bir sepet üzüm gönderir. Üzüm sepetinin içine saklanan yılan kızı sokarak öldürür.

Yaz döneminde 09. 00 – 20.00 saatleri arasında turistlere açık olan kale, kış aylarında 08.00-19.00 saatleri arasında açıktır. Ulaşım için deniz bisikletleri kullanılabilir. Giriş ücreti: 5 TL’dir.

 Kırk Kaşık Bedesteni

kırk-kasik-bedesteni

Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan Kırk Kaşık Bedesteni önemli bir ticaret merkezidir. 1579 yılında yaptırılan bedesten Ramazanoğulları Beyliği’nden İbrahim Bey tarafından yaptırılmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra kapalı çarşıya dönüştürülen bedesten, öncesinde aşevi ve medrese olarak hizmet vermiş. Eski ismi Beyaz Çarşı’dır. Burada yöresel el sanatlarına ait seramik, ahşap, bakır, gümüş, deri, dokuma turistik hediyelik ürünler olmak üzere, yöresel damak tatlarının bulunduğu birçok ürün satılmaktadır. Hediyelik eşya tedariki için uygun bir Çarşı’dır. Şehitkerim, 3404. Sk. No:13, 33440 Tarsus/Mersin konumunda bulunan bedesten, 08.00 – 20.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Mersin Marina

2011 yılından bu yana hizmet veren Marina, Türkiye’nin en büyük marinasıdır. 500’ü kara, 500’ü deniz olmak üzere 1000 adet yat bağlama kapasitesi vardır. Burası turizm açısından Mersin’in en önemli yerlerinden biridir. Eğriçam Mah, Adnan Menderes Blv. 33 GA, 33160 Yenişehir/Mersin konumunda bulunan marinanın çalışma saatleri:10.00-23.00 dır.

Gidilebilecek Müzeler

Mersin Deniz Müzesi

Mersin’in Yenişehir ilçesinde yer alan müze, 2010 yılında hizmete açılmıştır. Türk Deniz harp tarihinin tüm detaylarını mükemmel bir şekilde yansıtan müzede, 500’den fazla eser, 800 büyük kitaplık ve bir kütüphane mevcuttur. İçerisinde bulunan büyük salonda ;sancak, gemi modelleri, arma, ateşli silahlar askeri kıyafetler ve yağlı boya tablolar sergileniyor. Eğriçam Mah, Adnan Menderes Blv. 33 GA, 33160 Yenişehir/Mersin konumunda bulunan müze, pazartesi hariç 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Yetişkin: 12 TL / Öğrenci: Ücretsiz

Mersin Atatürk Evi Müzesi

1897 yılında Almanya Konsolosluğu Christman tarafından yaptırılan Atatürk Kültür Evi, Mersin’in Akdeniz ilçesinde bulunuyor. 1925 yılında Atatürk ve eşi bu evde 11 gün kalmışlardır. 1992 yılında restore edilerek Atatürk Evi Müzesi olarak hizmete açılmıştır. Evin içinde, Atatürk’ün Mersin ziyareti fotoğrafları ve 22 adet kişisel eşyası sergilenmektedir. Ev, Kültür, Atatürk Cad. No:36, 33010 İçel Merkez/Mersin konumundadır.

Plajlar ve Koylar

Yapraklı Koy

Mersin halkının ve turistlerin en çok tercih ettiği koylardan biri olan Yapraklı Koy Silifke ilçesinde bulunur. Suyunun berraklığıyla görenleri kendine hayran bırakan koy, Mersin’in en temiz plajlarından. İçerisinde 5 ayrı noktadan su kaynağı bulunan koy, doğanın bir lütfu gibidir. Çevresinde bulunan kayalar da koyun, güzelliğine güzellik katmıştır. Yapraklı Koy, Atakent, 33920 Silifke/Mersin konumunda bulunur.

Akçaçakıl Koyu

Kalabalıktan uzak, sessiz, sakin bir tatil yapmak istiyorsanız Akçakıl Koyunu tercih edebilirsiniz. İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta olan bu koy, kamp ve karavan için de uygun bir alandır. Denizle yeşilliğin birleştiği mükemmel bir tatil istiyorsanız burayı tercih edebilirsiniz. Taşucu, Anamur Yolu 3. Km., 33900 Taşucu/Silifke/Silifke/Mersin konumunda bulunur.

 

Tisan Yarımadası

Tisan yarımadası, bir albayın, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında üzerinden helikopterle geçmesi sonucu keşfedilen bir doğa harikasıdır. Yeşilovacık, Tisan, 33920 Silifke/Mersin konumunda bulunuyor.

Yeşiovacık

Silifke’de bulunan en sakin koylardan biridir. Koy geniş bir alana sahiptir. Şezlong şemsiye gibi hizmetleri bulunmaması sebebiyle turistlerin ilgisini çok çekmeyen koy, sessiz sakinliğiyle ön plandadır. Yeşilovacık, Mersin Antalya Yolu, 33920 Silifke/Mersin konumundadır.

Mavikent Sahili

Mavikent ismini bulunduğu konumda olan Mavikent sitesinin adından almıştır. Gün batımının çok güzel görüldüğü bu sahile kendi malzemelerinizi almadan gitmeyin.

Boğsak Koyu

Kamp işletmelerinin bulunduğu koy, caretta carettaların uğrak yerlerinden. Duru denizi ile dikkat çeken koy Mersin’in en güzel koylarından. Koy, İmamuşağı, 33990 Silifke/Mersin konumunda bulunuyor.

Barbaros Koyu

Şehrin gürültüsünden uzak sakin bir tatil yapmak istiyorsanız bu koyu tercih edebilirsiniz. Akdere, 33900 Silifke/Mersin konumunda bulunuyor.

Kum Mahallesi Plajı

Kumluk yapısıyla ve sığ sularıyla genelde çocuklu ailelerin tercih ettiği plaj, Silifke’de bulunuyor. Bu plajda fazla işletme olmadığı için hazırlıklı gitmekte fayda var. Plaj, Taşucu Mah, Yusuf Özlen Cd. 405 Sk, 33900 Silifke/Mersin konumunda.

Kapızlı Plajı

Geniş kumsalıyla dikkat çeken plaj, Atakent ilçesinde bulunuyor. Çok fazla tesis yok ama şezlong ve şemsiye kiralayabileceğiniz yerler mevcut. Plaj, Atakent Atatkent, 33920 Silifke/Mersin konumunda.

Kızlar Hamamı Koyu

Efsaneye göre Zeus’un kızları burada yıkanmış ve koy ismini buradan almış. Kaynak suyunun karıştığı noktalardan biri olan koy, sıcak günlerde turistlerin odak noktalarından. Koy, Narlıkuyu Mahallesi, Akyar Küme Evler, 33940 Silifke/Mersin konumunda bulunuyor.

Akyar Koyu

Piknik yapmak için geniş ve güzel bir alana sahip. Narlıkuyu’da bulunan koy, Kızlar Hamamı koyunun hemen bitişiğinde.

Altınofroz Plajı

altinofroz-mersin

Silifke’de bulunan plaj, Mersin’in en güzel plajlarından. Mükemmel denizi ve otel plajıyla mükemmel bir tatil geçirebilirsiniz. Atakent, Kuruçay Mevki Silifke 17. Km, 33990 Silifke/Mersin konumunda.

Bozyazı Halk Plajı

Bol miktarda işletmenin bulunduğu plajda her ihtiyacınızı karşılamanın mümkün. Deniz, sabah saatlerinde dinginken, öğleden sonra genelde dalgalı olabilir. Berrak sularıyla Mersin’in en güzel plajlarından. Denizciler Mahallesi 33830 Bozyazı/Mersin, Türkiye konumunda bulunuyor.

Büyükeceli Plajı

Çok fazla bilinmeyen Büyükeceli plajı Mersin’in Gülnar ilçesinde bulunuyor. İşletme sayısının oldukça az olduğu bu plaj, sakin bir tatil için ideal. Suları ılık, plajı kumluktur. Plaj, Büyükeceli, 33715 Gülnar/Mersin konumunda bulunuyor.

Anamur Sahili

anamur-sahil-antik-kent

Anamurium Antik kentinin kalıntılarının bulunduğu, 17 kilometre uzunluğunda bir sahil. Yeşil alanların da yoğun olduğu sahil, kamp ve piknik içinde mükemmel. Plaj, İskele, 33650 Anamur/Mersin konumunda.

İncekum Plajı

Plaj Antalya - Mersin otoyolu üzerindedir. Gören herkesi hayran bırakan kumsal ve deniziyle, mutlaka görmek isteyeceğiniz bir yer.

Tarsus Şelalesi

Roma döneminde mezarlık olarak kullanılan Tarsus Şelalesi, 5 metre yükseklikten Berdan Nehrinin akmasıyla oluşmuştur. Şelalenin etrafında, yıllarca akan şelalenin zarar verdiği tarihi taşlara rastlamak mümkün. Şehrin ırmak suyundan zarar görmesine mani olmak için ırmağın yatağını yönü değiştirilmiş. Bu yönde de roma mezarları vardır.

Şelalenin içinde, Geleneksel Karacaoğlan Şelale Şiir Akşamları programından esinlenerek bir Karacaoğlan heykeli yapılmıştır. Bu heybetli şelale turistler dahil olmak üzere bir çok misafiri ağırlamaktadır. Tarsus Şelalesi Çağlayan, 33460 Tarsus/Mersin konumundadır.

Anamur Çayı

Dragon çayı olarak da bilinen bu çay, Toros dağlarından Kızcağız Tepelerine kadar uzanan yaklaşık 35 kilometre uzunluğundadır. Sporseverler burayı genelde rafting yapmaya elverişli yapısından dolayı tercih ederler. Yeraltından geçen bir nehir olması sebebiyle, birçok yerinde fışkıran sular görmek mümkündür. Bu görüntü açısından mükemmel bir doğa olayıdır. Nehir Akdeniz sularına karışıyor. Anamur/Mersin konumundadır.

Soğuksu plajı, aksıfat kanyonu, limonlu plajı, Kızkalesi plajı, astım mağarası, Çamlıyayla Baştepe, gelincik tepesi, Atatürk parkı, 100. Yıl Gümüş Kum Mesire Yeri, cennet- cehennem obrukları, Çoçakdere milli parkı, yerköprü şelalesi, ashabı kehf mağarası, erdemli doktorun yeri ve sayılacak daha bir çok turistik mekana, Mersin ev sahipliği yapar.

erdemli-doktorun-yeri

Etkinlikler 

Mersin Yemek Kültürü (tantuni, cezerye, kerebiç)

Yenice Barış ve Kültür Festivali

Akdeniz Belediyesi Çocuk Tiyatroları Festivali

Mersin Narenciye Festivali

Tarsus Karacaoğlan Şiir Akşamları

Mersin Müzik Festivali

Mersin Uluslararası Müzik Festivali

Mersin Nevit Kodallı Polifonik Korolar Şenliği

Mersin Sanat Müziği Festivali

Mersin Üniversitesi Kültür ve Spor Şenliği

Silifke Batırık Festivali

Uluslararası Silifke Kültür Haftası

Mersin Tantuni Festivali

Mersin Altın Limon Film Festivali

Mersin Tiyatro Festivali

Mut Kayısı Festivali

Tarsus Üzüm Festivali

Uluslararası Tarsus Yarış Maratonu


Mersin narenciye festivali

 Spor

Burhanettin Kocamaz Stadyumu (4.201), Edip Buran Spor Salonu (2.200), Mersin Arena Stadyumu (25.534), Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu (1.000), Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi (3.271), Servet Tazegül Spor Salonu (7.500) önemli spor tesisleri arasındadır.

 Mersin şehrinin en çok başarı elde ettiği alan atletizmdir. Ayrıca Mersinli Ahmet olarak bilinen, güreş dalında olimpiyat şampiyonu Ahmet Kirişçi Mersinlidir.

2010 yılında düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonasında girdiği dereceyle Avrupa şampiyonu olan Nevin Yanıt'ta Mersinlidir.

20-30 haziran 2013 tarihinde düzenlenen ve Türkiye tarihinde 2. Si yapılan Akdeniz Oyunları Mersin’in ev sahipliğinde yapılmıştır.

 Yamaç paraşütü için uygun ortamı bulanan Arslanköy ilçesinde düzenli olarak, Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Festivali yapılır.

yamac-parasutu-mersin

Tarsus İdman Yurdu, 2018-2019 sezon sonunda 2. Ligde grup 10.’su olmuştur. BAL’da 3 , Kadın futbol 3. Liginde de 4 takımı olan Mersin, kadın basketbol takımı 2. Olmuştur.

Kadınlar Türkiye Kupası (basketbol) ‘da Mersin BŞB ve Çukurova Basketbol kupa 3.sü, Avrupa EuroCup Kadınlar ’da Çukurova Basketbol çeyrek finalde elenerek kupa 5.si olmuştur. Mersin BŞB grup aşamasında elenmiştir.

Yönetim

Büyükşehir özelliğine göre yönetim kurulu belirlenen Mersin, Vali, İl Müdürleri ve İl Danışma Kurulundan oluşur. Cumhurbaşkanlığı tarafından atanan Mersin valisi Ali İhsan Su (1959 Konya) 21 haziran 2017'de Şırnak valiliğine sonra Mersin valiliğine atanmıştır.

Yerel Yönetim 

Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclisi ve Büyükşehir Belediye Encümeni’nden oluşan büyükşehir belediyesi yerel yönetiminin belediye başkanı oy çokluğu ile seçilir. Seçimlerde ilçeler içinde belediye başkanı ve meclis üyesi seçilir. İlçelerde seçilen meclis üyeleri, Büyükşehir meclisini de oluşturur. İlçe belediye başkanlarının da yer aldığı Meclisi Büyükşehir belediye başkanı yönetir.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer (CHP), 1963 Tarsus doğumludur. 2019 mart seçimlerinde %45,09 oranında oy alarak, belediye başkanı seçilmiştir.

Büyükşehir belediye encümeni, 5216 sayılı kanunun 16.maddesine göre, belediye meclis üyeleri arasından gizli oyla seçilen; biri genel sekreter, biri de malî hizmetler birim amiri olan, toplam 5 üyeden oluşur. Büyükşehir belediyelerinde il genel meclisi kaldırılmış, yerine Büyükşehir belediye meclisi yetkilendirilmiştir.

 

Yerel TV Kanalları

Güney TV

Kanal 33

Kanal 2000

İçel TV

Sun RTV

Mersin TV

-Yerel radyo kanalları

Radyo Metropol (101.8)

Örgün FM (94.7)

Tempo 94 FM (94.3)

Tarsus Star FM (95.5)

Tarsus Radyo Time (97.7)

Tarsus Süper FM (91.1)

Flaş FM (98.3)

Mix FM (91.6) (sadece yabancı müzik, 1993-günümüz)

Kent Radyo (98.5)

Yerel gazeteler

Mersin Haberci Gazetesi

Demokrat Mersin Gazetesi

Mersin İmece Gazetesi

Mersin Haber Gazetesi

Tarsus Kent Gazetesi

Spor 33 Gazetesi

Mersin Hakimiyet Gazetesi

Mersinde Haber Gazetesi

Mersin Haber 33

 

Yemekleri 

Toroslara komşu olan Mersin, son derece zengin bir mutfağa sahiptir. Adana, Gaziantep ve Hatay ile komşu olan Mersin’in kültürel birikimi de oldukça fazladır. Böylece ortaya çeşitlilik ve lezzeti ile son derece zengin bir mutfak çıkmıştır. Et yemeklerinin ön plana çıktığı Mersin’de genel olarak acılı, ekşili, salçalı ve bol baharatlı yemekler hakimdir. Denize kıyısı olması hasebiyle balık ürünleri de çok tercih edilenler arasında. Dil balığı, küçük lagos, kefal, barbunya ve kabuklu deniz ürünleri insanların severek yediği mahsullerdir.

Akdeniz’in incisi Mersin’e yolunuz düşerse, mutlaka denemeniz gereken yemekler ;

Tantuni


Mersin deyince akla ilk gelen hatta Mersin’in sembolü haline gelen Tantuni ülkenin her yerine yayılmış ve her yerde ün kazanmıştır. Ama yine de Tantuninin başkenti olan Mersin’de yenilen tantuni bir başkadır. Dana etinin ince doğranması sonrası sacda baharatla sotelenir. Ardından lavaş yada ekmeğin arasına konularak servis ediliyor. Acı biber turşusu eşliğinde yenilmesi tavsiye edilir.

Eğer Mersinli ustaların elinden tantuni yemediyseniz, gerçekten tantuni yemiş sayılmazsınız. Mersin’de hemen hemen her sokakta bulunan tantuni dükkanları bulunur. Tantuninin Araplardan geldiği rivayet edilir.

Batırık

batirik-yemeği-mersin

Mersin’in meşhur yemeklerinden bir tanesi de Batırıktır. Lezzet bakımından oldukça farklı olan bu yemek malzeme bakımında mercimek köftesine benzer. Daha çok sulusu tercih edilen Batırık, köfte şeklinde kuru da yapılır. Sulu yapıldığı zaman Batırık çorbası olan ismi, kuru yapıldığı zaman Batırık köftesi ismini alır. Ama her şekilde mükemmel bir tattır. Mersin’in yöresel tatlarının başında gelen Batırığı, mercimek köftesinden ayıran içine katılan fıstık, susam ve tahindir. Mersin’de altın günlerinin vazgeçilmez yemeği batırığı, denemeden Mersin’den ayrılmayın.

Tarsus Kebabı


 Tarsus kebabı Mersin yemeklerinin gözbebeklerinden bir tanesidir. Son zamanlarda daha çok popüler olan Tarsus kebabı, Adana kebabını andırmaktadır. Görüntü itibarıyla benzese de tat olarak oldukça farklıdır. Adana kebabından farklı olarak Tarsus kebabının içinde soğan vardır. Dürüm ve porsiyon olarak servis edilebilen Tarsus kebabı et ve soğan ikilisini seviyorsanız, tam size göre. Bu lezzet size, yediğiniz diğer kebaplar unutturacak cinsten. Mersin’de girdiğiniz her kebapçıda Tarsus kebabını bulabilirsiniz. Mersin’e gittiyseniz denemeden geri dönmeyin.

Sıkma

Çevre illerde de yapılan meşhur hamur işi Sıkma. Sıkma’nın hangi yöreye ait olduğu tartışma konusu olsa da en lezzetlisini Mersin’de yiyebileceğiniz nettir. Mersin’in en sevilen lezzetlerinden biri olan Sıkma Yörük kökenlidir. Hamur incecik açıldıktan sonra tercihe göre içine peynirli yada patatesli iç konulur. Sacda pişirildikten sonra yağlanan Sıkma, sarılarak dürüm şeklinde sıcak sıcak servis edilir. Bu lezzeti de mutlaka denemeniz gereken lezzetler listesine ekleyebilirsiniz.

İçli Köfte

icli-kofte-mersin

Mersin’in yöresel lezzetleri arasında başköşede oturmuş olan içli köfte, ülkenin her yerinde de yaygın bir şekilde yapılmaktadır. Kızartarak yada haşlanarak servis edilen içli köftenin her türlüsü çok rağbet görüyor. Ama Mersin yöresinde daha çok tercih edilen servis şekli kızartmasıdır. Ve diğer yörelerin aksine içine ceviz katılmaz. Şeklide uzun değil yuvarlak yapılır. Genellikle evlerde yapılan içli köfteyi, birçok restoranda bulabilirsiniz. İçli köfteyi bambaşka bir şekliyle sunan bu şehirden, içli köfte yemeden ayrılmayın.

Dövme Pilavı

dovme-pilavi-mersin

Adana ve Mersin halkının vazgeçilmez lezzeti haline gelen dövme pilavı, adını yapıldığı malzemeden alır. Aşurelik buğdaydan yapılan dövme pilavı, isteğe bağlı olarak nohut ve et yahut tavuk eklenerek hazırlanır. Mersin halkı bu pilavı Düğün, bayram ve kalabalık toplantılarda pişirerek misafirlere dağıtır. Farklı bir pilav alternatifi arayanlar için mükemmel bir yemek.

Topalak Çorbası

topalak-corbasi-mersin

Adını, içinde bulunan topalak topalak köftelerden alan yöresel çorba ülkemin birçok yerinde de tercih edilen lezzetler arasında. İçinde bulunan bulgurlu köftelerin yanına nohut ve et eklenerek, isteğe göre de acı veya tatlı salça ile tatlandırılarak hazırlanır. Her şekliyle mükemmel olan bu çorbanın yoğurtlusu da yapılıyor. Hem lezzetli bir alternatif, hem de doyurucu bir yemek özelliği taşıyan Topalak çorbasını denemeyi ihmal etmeyin.

Paça Çorbası

meshur mersin yemekleri
1-tarsus lahmacun 2-tarsus şalgam 3-yuksük çorbası 4-silifke yoğurdu

Babagannuş, Humus, Mersin usulü kısır, Silifke yoğurdu, Kaya Koruğu Turşusu, Arabaşı Çorbası, Yüksük çorbası, Biberli ekmek, Tarsus lahmacunu, Tarsus şalgamı, kerebiç, karsambaç, cezerye, kaynar, atom, yayla bandırması, mamül, Mersin usulü künefe ve daha bir çok lezzete ev sahipliği yapar.

Mersin’e gittiğiniz zaman alabileceğiniz yöresel lezzetleri şöyle sıralayabiliriz;

mershur mersin tadlari
1-biberli ekmek 2-babagannuş 3-mersin usulü kısır 4-humus

Mersin’de cezerye, kerebiç, Anamur muzu, incir, şalgam suyu, turşu çeşitleri, çekirdeksiz limon ve Kazanlı biberi, dondurulmuş sıkma ve içli köfte gibi yiyecekler satın alınabilir. Aynı zamanda köylerde üretilen doğal kahvaltılık çeşitlerini de şehir merkezinde bulunan dükkanlarda bulabilirsiniz.

Şehir, tatlı konusunda da çeşitli lezzetler sunmaktadır. Eğer Mersin’e ziyarete gittiyseniz kerebiç, dondurmalı künefe, cezerye ve karsambaçı tatlılarını mutlaka denemelisiniz. Ve “atım” isimli içeceği ve şifalı kaynar içeceğin de içmeden Mersin’den ayrılmamanızı tavsiye ederiz.

mersin tatlilari
1- dondurmalı künefe 2-cezerye 3-Kerebiç tatlısı 4-mamül tatlısı

Alınabilecek Doğal Ürünler 

Mersin’in doğal ürünler kategorisinde ilk akla gelen ürün meşhur şalgam suyudur. Şalgam sularını şehrin merkezindeki dükkanlardan litrelik şişeler içerisinde satın almanız mümkün. Ayrıca, ev yapımı kaya koruğu, pekmez çeşitleri, Anamur muzu, yüksük mantısı ve incir gibi başka doğal ürünleri de şehir merkezinde kolaylıkla bulabilirsiniz. Şehir merkezinde bulunan “baharatçılar çarşısı” olarak bilinen yerden de dilediğiniz baharat ve bakliyat çeşitlerini bulabilirsiniz.

Konaklama

mersin otelleri

Mersin ziyaretinizde divan otel, lamos otel, mersin otel, ve kilikya otel gibi birçok lüks konaklama merkezinden faydalanabilirsiniz.


İlginizi Çekebilir
 • Şanlıurfa’da Gezilecek 10 Yer
  Ülkemizin tarih kokan, her bir köşesinde kahramanlık hikâyeleri taşıyan en eski ve en güzide illerinden bir tanesi Şanlıurfa. Türkiye’nin en büyük 7. ve en kalabalık 8. ili olarak halk arasında Urfa adıyla bilinen Şanlıurfa, yaklaşık 19500 kilometrekarelik yüzölçümü, 51...
 • İstanbul'da Bir Gün
  İstanbul tarihi ve kültürel açıdan iki büyük imparatorluğa ev sahipliği yapmış, ülkemizin değil dünyanın önemli şehirlerinden birisidir. Ömür biter İstanbul bitmez lafının doğruluğunu rotanızı İstanbul’a çevirdiğiniz zaman daha iyi anlayacaksınız.
 • Adıyaman'da Gezilecek Yerler
  Nemrut Dağı, Türkiye’nin güneydoğusunda Adıyaman ilinde yer alan ve 2 bin 150 metre yüksekliğinde olan bir dağ olmanın dışında gizemlerle dolu tarihi bir kenttir. Adıyaman’ın Kahta ilçesi civarlarında Ankar dağları kısmında Toros dağ silsilesinde bulunur. Ayrıca Volkani...
 • Mardin'de Gezilecek Yerler
  Mardin ülkemizin en eski kentlerinden birisidir. Kentin tarihi M. Ö. 4500'li yıllara kadar uzanır ve oldukça farklı kültürleri içerir. Suriye ile uzun bir sınırı olan bu kent, tek tanrılı dinler ve farklı inançlar için çok büyük bir öneme sahiptir.
 • Gaziantep'de Gezilecek yerler
  Türkiye’nin en kalabalık dokuzuncu ili ve şehir merkezi nüfusuyla en kalabalık 6. Şehri olan Gaziantep, 2.101.157 nüfusuna sahiptir.
Whatsapp Telefon